23920 72190, 72191

Οικιακά συστήματα αντίστροφης όσμωσης OCEAN

 

Ολοκληρωμένα οικιακά και για μικρά καταστήματα συστήματα αντίστροφης όσμωσης. 

 

 
 Πριν εξηγήσουμε τί είναι η αντίστροφη όσμωση, πρέπει να εξηγήσουμε τί είναι η όσμωση. Με λίγα λόγια, όσμωση ονομάζουμε το φαινόμενο διέλευσης μορίων διαλύτη (πχ νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα ή από ένα διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης (αραιότερο) προς το ένα διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης (πυκνότερο).
Ημιπερατή μεμβράνη (ή μεμβράνη όσμωσης) είναι μία μεμβράνη που επιτρέπει να περνούν μόρια του διαλύτη (πχ νερού) μέσα από τους πόρους της και δεν επιτρέπει στα μόρια της διαλυμένης ουσίας να την διαπερνούν. Οι ημιπερατές μεμβράνες μπορεί να είναι φυσικές (πχ κυταρρική μεμβράνη) ή και συνθετικές (πχ σελοφάν).

 

fainomeno-osmosis
 

 Για να εξηγήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της όσμωσης θα χρειαστούμε τη βοήθεια της παραπάνω εικόνας, όπου διακρίνονται δύο περιπτώσεις διαλυμάτων που χωρίζονται με ημιπερατή μεμβράνη.

 Ας υποθέσουμε ότι το διάλυμα (γαλάζιο χρώμα στην εικόνα) είναι ζάχαρη κι έχει συγκέντρωση C (μην ξεχνάτε ότι η ζάχαρη είναι διαλυμένη σε καθαρό διαλύτη, δηλαδή νερό). Στην αριστερή πλευρά (Πλευρά Α) έχουμε καθαρό διαλύτη (νερό) με καθαρή συγκέντρωση σε διαλυμένη ουσία C=0.
Θυμηθείτε ότι οι μεμβράνες επιτρέπουν μόνο σε μόρια του διαλύτη να την διαπεράσουν, άρα μόνο καθαρό νερό μπορεί να διαπεράσει την μεμβράνη. Στην αρχή, το νερό τρέχει πιο γρήγορα από αριστερά προς τα δεξιά, παρά από δεξιά προς τα αριστερά. Μετά από λίγο όμως, οι συγκεντρώσεις θα εξισωθούν, δηλαδή το νερό που πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά θα τρέχει με την ίδια ταχύτητα με το νερό που πηγαίνει από δεξιά προς τα αριστερά.

 Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται όσμωση. Ας δούμε τώρα τί είναι η αντίστροφη όσμωση. Αν στην δεξιά πλευρά (Πλευρά Β) της παραπάνω εικόνας ασκήσουμε εξωτερική πίεση μεγαλύτερη από την ωσμωτική πίεση του διαλύματος (δηλ. Pεξ > Π), τότε το φαινόμενο αντιστρέφεται και μόρια διαλύτη θα εξέρχονται από το διάλυμα προς τον καθαρό διαλύτη (ή από το πυκνότερο προς το αραιότερο διάλυμα, δηλαδή από δεξιά προς τα αριστερά). Αυτή είναι η αντίστροφη όσμωση.
Στην ουσία δηλαδή, πιέζουμε το βρώμικο νερό να περάσει μέσα από την μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης. Επειδή όμως, μόνο καθαρό νερό μπορεί να διαπεράσει την μεμβράνη, το υπόλοιπο νερό πετιέται στην αποχέτευση της κουζίνας κι εμείς πίνουμε μόνο το καθαρό νερό που διαπέρασεi την μεμβράνη.

 

 

 

 

 Για να δείτε τα προϊόντα μας θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader. Αν δεν το έχετε κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα: