23920 72190, 72191

Φίλτρα κεντρικών γραμμών OCEAN

   

   Τα φίλτρα κεντρικών γραμμών τοποθετούνται στο υδρόμετρο ‘η κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

   Δύο είναι οι κύριες χρήσεις:
    1) Η αφαίρεση σωματιδίων που αιωρούνται σο νερό μέχρι 1micro,
    2) Η αφαίρεση του χλωρίου που υπάρχει στο νερό.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φίλτρα γραμμής δεν καθαρίζουν το νερό από βαρέα μέταλλα και άλλες βλαβερές ουσίες όπως το αρσενικό και τα νιτρικά άλατα. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με φίλτρα αντίστροφης όσμωσης.

 

 

 

 

 

 

                                                Για να δείτε τα προϊόντα μας θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader. Αν δεν το έχετε κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα: